aktywa

aktywa
[актива]
pl
актив fin.

Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

 • aktywa — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. nmos, blp, D. aktywawów {{/stl 8}}{{stl 7}} ogół środków gospodarczych przedsiębiorstwa (nieruchomości, urządzenia, gotówka, wierzytelności itp.); stan czynny księgowany po lewej stronie bilansu <łac.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • aktywa — blp, D. aktywawów ekon. «ogół środków gospodarczych (nieruchomości, materiałów, towarów, należności itp.), którymi dysponuje w danym momencie jednostka gospodarująca» Aktywa przedsiębiorstwa. ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

 • bilans — m IV, D. u, Ms. bilanssie; lm M. e ( y) 1. ekon. księg. «zestawienie sprawozdawcze, obrazujące stan majątkowy jednostki gospodarczej za pewien okres; zestawienie przychodów i rozchodów dóbr materialnych lub innych wartości za dany okres» ∆ Bilans …   Słownik języka polskiego

 • czynny — czynnynni, czynnynniejszy 1. «wykonujący jakąś czynność; pracujący, działający» Wszyscy byli czynni, krzątali się. ∆ biol. Ciało czynne «ciało organiczne wywołujące reakcję w organizmie żywym» ∆ chem. Pierwiastek czynny «pierwiastek wykazujący… …   Słownik języka polskiego

 • debet — m IV, D. u, Ms. debetecie, blm księg. «lewa strona rachunku, na której zapisuje się sumy należne przedsiębiorstwu i wartości jego majątku (aktywa); konto winien» Zapisać na debet, na debecie, w debet. ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

 • kapitał — m IV, D. u, Ms. kapitałale; lm M. y 1. ekon. «aktywa finansowe lub rzeczowe mające wartość pieniężną» Pomnażać kapitał. ∆ Kapitał bankowy, akcyjny, monopolistyczny «kapitał, którym rozporządzają banki, spółki akcyjne, monopole» ∆ Kapitał obrotowy …   Słownik języka polskiego

 • pasywa — blp, D. pasywawów ekon. «długi i zobowiązania jednostki gospodarczej; w księgowości: strona prawa konta, bilansu księgowego, obejmująca stan bierny składników majątkowych danej instytucji» Pasywa i aktywa przedsiębiorstwa. Nadwyżka aktywów nad… …   Słownik języka polskiego

 • refinansowanie — n I rzecz. od refinansować ∆ ekon. Refinansowanie banków «udzielanie kredytów przez bank centralny (emisyjny) pozostałym bankom, które mogą upłynnić w ten sposób swoje aktywa» …   Słownik języka polskiego

 • bilans ujemny — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o sytuacji, gdy wydatki są większe od dochodów (pasywa przekraczają aktywa); bilans taki niekorzystnie kształtuje wielkość importu w stosunku do eksportu itp. : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • debet — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. debetecie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} w księgowości: ta strona rachunku, po której zapisuje się aktywa przedsiębiorstwa, wartość majątku ruchomego i nieruchomego oraz należne sumy; lewa strona rachunku;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • kapitał — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. kapitałale {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}ekon. {{/stl 8}}{{stl 7}} środki finansowe, aktywa rzeczowe mające wartość pieniężną, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”